Како да се избере душек?
Навигација Преглед на производот

Купување на рати

Искористете ја можноста за купување на рати во MojSan® Shop ГТЦ Скопје


  Купување на рати со картички 

Во салонот на MojSan® во ГТЦ Скопје, покрај плаќањето во готово и со дебитни картички, овозможивме и плаќање на рати со кредитни картички на:
 
  • НЛБ банка, 
  • Стопанска банка А.Д. - Скопје, 
  • Комерцијална банка,  
  • Diners,
  • American Express.
 
  Купување на рати за вработени преку платна листа

Со посебно договорени услови со инститицујата која Ве вработува или синдикатот, овозможуваме купување на рати: 
 
  • до 12 месеци, 
  • без банкарски процедури и дополнителни провизии. 
Нудејќи ги производите на рати преку платна листа MojSan® ги кредитира купувачите од сопствени средства за набавка на производи кои се важни за здравје и правилен развој на секој од нас.