Како да се избере душек?
Навигација Преглед на производот

Брендот MojSan го воведе ISO 9001:2015

Вашата доверба ни е најзначаен сертификат ... затоа да спиеме здраво и да им помогнеме и на другите да го прават тоа!

Hајновиот меѓународен систем за управување со квалитет издаден од страна на TÜV SÜD Management Service GmbH München
Стандардот ISO 9001:2015  е меѓународно признаен стандард за системи за управување кој вклучува стандарди за управување кои организацијата треба да ги исполни како би постигнала постојано задоволство на купувачите. Системот за управување со квалитет, често нарекуван QMS (Quality Management System) е збир од политика, процеси, документирани процедури и записи кои дефинираат збир на правила кои пропишуваат како нашата компанија ќе изработива и испорачува производи и услуги.

Процесот на реструктуирање и подготовките за аудит кој го изведе сертификациската куќа TÜV SÜD Sava d.o.o, како и едукацијата на сите вклучени во овој процес траеше година и пол и со тоа ја истакнавме конкурентноста на нашата компанија и го утврдивме патот кон пазарите надвор од земјата.

Драги наши купувачи, ќе Ви откриеме тајна дека веќе со години услугите кои ги нудиме кон Вас, нашите драги купувачи се според однапред дефинирани прописи кои имаат елементи на ISO 9001:2015 . . . сега ни требаше само документ :-).

Вашата доверба ни е најзначаен сертификат ... затоа да спиеме здраво и да им помогнеме и на другите да го прават тоа!

Ваш МојСан Тим